Privacy


CrossFit 024


Laatst bijgewerkt op 21-02-2024


1. Inleiding


Crossfit 024 respecteert de privacy van haar leden en hecht waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


2. Verzamelde Gegevens


Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, gezondheidsinformatie en betalingsgegevens, noodzakelijk voor het beheer van lidmaatschappen en het verstrekken van veilige en effectieve trainingen.


3. Gebruik van Gegevens


Persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, communicatie, veiligheid, en om de trainingen aan te passen aan individuele behoeften.


4. Delen van Gegevens


Wij delen persoonsgegevens alleen met derden, zoals coaches en betalingsverwerkers, indien nodig voor de genoemde doeleinden. Wij verkopen of verhuren geen persoonlijke informatie aan derden.


5. Beveiliging van Gegevens


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.


6. Bewaartermijn van Gegevens


Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.


7. Rechten van Betrokkenen


Leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken en gegevensportabiliteit aan te vragen.


8. Toestemming


Door het lidmaatschap aan te gaan, stemt het lid in met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.


9. Contactgegevens


Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, neem contact op met Pleun Hemelaar via info@crossfit-024.nl.