Huisregels Crossfit 024


Het doel van onze huisregels is het waarborgen van een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving waar alle leden met plezier kunnen trainen.

 1. Binnen Crossfit 024 willen we dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. We verwachten dat iedereen bijdraagt aan een positieve en ondersteunende sfeer binnen onze box. We verwachten dat je een gastvrije en respectvolle houding aanneemt ten opzichte van medesporters, ongeacht gender, leeftijd, etniciteit, of fysieke conditie.

 2. Kom op tijd voor de lessen om de trainingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 3. Veiligheid staat voorop. Houd je aan de veiligheidsrichtlijnen en gebruik eventueel beschermende uitrusting die door de coaches wordt aanbevolen. Volg ten alle tijden de instructies op van de coaches.

 4. Bij blessures of specifieke gezondheidszorgen, informeer dan de coaches zodat zij de training kunnen aanpassen indien nodig.

 5. Gebruik alle apparatuur op de juiste manier en volg de instructies van de coaches op om blessures te voorkomen. Plaats apparatuur en materiaal terug op de daarvoor bestemde plaats.

 6. Gebruik altijd clips op de halterstangen om te voorkomen dat gewichten eraf glijden.

 7. Meld eventuele veiligheidsproblemen of schade aan apparatuur of materiaal van de Crossfit box bij een van de coaches.

 8. Respecteer het tempo en de grenzen van je mede-sporters en moedig elkaar positief aan tijdens de training. Crossfit is een community waar iedereen zich welkom hoort te voelen en op zijn eigen niveau mee kan doen.

 9. Draag geschikte sportkleding, inclusief sportschoenen.

 10. We sporten graag in een schone ruimte. We verwachten van onze sporters dat zij na het gebruik van materiaal en apparatuur deze schoonmaken met de daarvoor aangewezen spullen.

 11. Er is geen eten toegestaan ​​op de sportvloer; gebruik aangewezen gebieden om te eten. Gooi afval weg in de daarvoor bestemde bakken.

 12. Blijf gehydrateerd, maar gebruik alleen gesloten, morsbestendige flessen op de sportvloer.

 13. Zorg ervoor dat je persoonlijke spullen neerlegt op de daarvoor aangewezen plekken zoals de kleedkamer, kapstok en kast. Crossfit 024 is niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen.

 14. Maak gebruik van de aangewezen looproute voor of na de lessen.

 15. Kinderen dienen tijdens de lessen ten alle tijden op de daarvoor aangewezen plekken te blijven om ongelukken te voorkomen. Het nakomen van deze instructies is en blijft de verantwoordelijkheid van de ouder/ het lid.

 16. Respecteer de privacy van anderen in de kleedkamer en andere gedeelde ruimtes. Maak geen foto's of video's van anderen zonder toestemming.

 17. Respecteer de persoonlijke ruimte en privacy van andere sporters. Vermijd ongepast fysiek contact of ongewenste toenaderingen.

 18. Elke vorm van intimidatie, discriminatie of pesten is strikt verboden. Dit omvat verbaal, non-verbaal en online gedrag.

 19. Meld een incident van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk bij een van de coaches.

 20. De coaches van Crossfit 024 houden toezicht op het gedrag van leden en treden op tegen grensoverschrijdend gedrag. Crossfit 024 hanteert een zero-tolerancebeleid ten aanzien van seksuele intimidatie, fysiek geweld of elke andere vorm van ongepast gedrag. Crossfit 024 kan in dergelijke gevallen besluiten tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

 21. Houd je aan de betalingsverplichtingen en andere regels met betrekking tot het lidmaatschap.

 22. Niet-leden mogen de faciliteiten van Crossfit 024 niet gebruiken, tenzij zij een ‘Drop-In’ les betalen.